Actievoorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle (win)acties van Food Experience B.V.. Lees deze goed door voordat je meedoet met één van onze (win)acties.

Social Media (win)acties

1. Winacties worden uitgeschreven door Food Experience B.V., gevestigd te Veenendaal. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de social media post.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland.
8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden op aangegeven datum persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Instagram of Facebook. Ook wordt de winnaar bekendgemaakt op de sociale media van Australian.
10. Food Experience B.V. kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. Winnaars dienen uiterlijk binnen 1 week na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Food Experience B.V. nieuwe winnaars gekozen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Food Experience B.V. alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
15. Food Experience B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Food Experience B.V..
17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Food Experience B.V. via: +31 (0)318 583 140 of per email via: info@foodexperiencegroup.com.

Van Der Valk - Sweet Dreams

1. De kortingscode kan niet geruild worden voor geld.
2. Je mag kortingscodes niet wijzigen, vervalsen of verveelvoudigen, al dan niet door hacking, noch verder verspreiden (doorsturen, spammen) of voorzien van virussen.
3. Je mag kortingsactie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
4. We registreren iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling. Als we je registreren mag je geen gebruik meer maken van kortingsactie.

SOS Kinderdorpen - Snapper chocoladereep

1. De actie is geldig van 28 april 2021 t/m 31 mei 2021.
2. Actie geldt zolang de voorraad strekt.
3. Het actieproduct kan niet geretourneerd worden.
4. De actie kan niet geruild worden voor geld.
5. Je kunt met de actiecode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingsactie is opgenomen.
6. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails, waarmee de actiecode is verzonden.
7. Je mag actiecode niet wijzigen, vervalsen of verveelvoudigen, al dan niet door hacking, noch verder verspreiden (doorsturen, spammen) of voorzien van virussen.
8. Je mag actiecode niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
9. We registreren iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling. Als we je registreren mag je geen gebruik meer maken van de actie.